EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); Verslag van een schriftelijk overleg met de Voorzitter van het Europees Parlement over de wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (EK, B). .

13 april 2016