Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling Trans-Atlantische gegevensstromen (TK 22.112 / 34.482, 2146). .

27 mei 2016
hoort bij ... E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken