Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake herzien pakket slimme grenzen COM(2016)194, COM(2016)196 en COM(2016)205 (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

3 juni 2016