Stemming Tweede Kamer over het behandelvoorbehoud bij het voorstel voor een Europees Depositoverzekeringsstelsel. .

19 januari 2016