Stenogram stemmingen Tweede Kamer beëindiging parlementair voorbehoud bij het voorstel voor een Europees Depositoverzekeringsstelsel. .

16 februari 2016