EU-voorstellen: Herzien pakket Slimme Grenzen COM(2016) 194, 196 en 205 (34.569); Verslag van een schriftelijk overleg inzake herzien pakket slimme grenzen COM(2016)194, COM(2016)196 en COM(2016)205 (EK, A). .

7 oktober 2016