EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709); brief inzake Europees OM: stand van zaken (EK, W). .

25 november 2016

Bijlagen