EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 (34.655); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815 (TK, 1). .

18 januari 2017

Bijlage