EU-voorstel: E-privacyverordening COM(2017)10 (34.670); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10 (TK, 1). .

2 februari 2017

Bijlage