Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: EU-verordening gegevensbescherming EU-instellingen (TK, 2310). .

17 februari 2017
hoort bij ... E170002 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de EU-instellingen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken