Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling (TK, 2317). .

2 maart 2017