EU-voorstel: E-privacyverordening COM(2017)10 (34.670); brief aan de Europese Commissie inzake ePrivacyverordening COM(2017)10 (EK, A). .

6 maart 2017

Bijlage