Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2017 (TK, 1733). .

25 maart 2017