Europese Raad (21.501-20); brief regering; Kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa (TK, 1202). .

13 april 2017
hoort bij ... E170014 - Witboek over de toekomst van Europa
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken