Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 mei 2017 (TK, 1743). .

3 mei 2017
hoort bij ... E170014 - Witboek over de toekomst van Europa
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken