Europese Raad (21.501-20); Motie van het lid Van Ojik over in kaart brengen hoe de verschillende scenario’s zich verhouden tot Nederlandse belangen en ingenomen standpunten (TK, 1234). .

21 juni 2017