EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling - Elementen voor een EU-strategie voor Syrië JOIN(2017)11 (34.759); Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen EU-strategie Syrië - EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling (EK, A). .

11 juli 2017

Bijlage