Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie (34.856); brief regering; Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (TK, 3). .

19 januari 2018