Witboek over de toekomst van Europa (34.844); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de discussienota inzake de toekomst van de EU-financiën (EK, B). .

1 februari 2018

Bijlage