Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie (34.856); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 januari 2018, over Behandelvoorbehoud EMU-voorstellen (COM(2017) 824 en 827) (TK, 5). .

26 februari 2018