Europees Semester 2018 (CXXV); verslag van een mondeling overleg van 24 april 2018 over het Europees semester 2018, de (Europese) fiscale agenda, de toekomst van de EMU, de bankenunie en het MFK (EK, G). .

24 mei 2018

Bijlage