Witboek over de toekomst van Europa (34.844); brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen over de toekomst van de bankenunie (EK, F). .

10 juli 2018