Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Motie van het lid Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid (TK, 1920). .

8 november 2018