EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU (35.191); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de mededeling van de Europese Commissie inzake besluitvorming in het fiscale beleid (EK, A). .

16 april 2019

Bijlage