EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (EK, B). .

23 februari 2021

Bijlage