EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (EK, C). .

19 april 2021