Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Toezegging de Kamer te informeren over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming (EK, CV). .

17 mei 2021