EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika (35.751); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika (EK, D). .

1 juli 2021