EU-voorstel: Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171) (35.876); brief aan de Europese Commissie met vragen betreffende de Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (EK, A herdruk). .

9 juli 2021

Bijlage