EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (EK, D). .

14 juli 2021