EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling - Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije (35.822); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de Gezamenlijke Mededeling inzake de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije (EK, A). .

2 augustus 2021