EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over het voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (EK, D). .

5 augustus 2021