EU-voorstel: Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171) (35.876); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake de Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (EK, B). .

15 september 2021