EU-voorstel: Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171) (35.876); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (EK, C). .

4 oktober 2021