Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021 (EK, DK)