EU-voorstellen voor geactualiseerde Schengenregels: COM(2021)890 en COM(2021)891 (36.023); brief aan de Europese Commissie met vragen over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891) (EK, B). .

9 februari 2022

Bijlagen