EU-voorstellen voor geactualiseerde Schengenregels: COM(2021)890 en COM(2021)891 (36.023); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (EK, C). .

11 februari 2022