EU-voorstellen voor geactualiseerde Schengenregels: COM(2021)890 en COM(2021)891 (36.023); verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891) (EK, D). .

15 maart 2022