Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over het voorstel voor een dataverordening (EK, IT). .

1 april 2022