Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening (Kamerstuk 22112-3395) (TK, 3411). .

18 mei 2022