Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van BZK inzake verslag formele Telecomraad 3 juni 2022 (EK, I). .

7 juli 2022

Bijlage