Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); brief regering; Verslag van de Informele Raad WSB van 13 en 14 oktober 2022, voortgangsrapportage t.a.v. het EU-voorstel Verbetering van Arbeidsvoorwaarden bij Platformwerk (COM, 2021, 762) en kabinetsappreciatie voorstel voor Besluit Jaar van de Vaardigheden 2023 (TK, 688)