Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening lichaamsmateriaal (TK, 3536)