Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Raadsaanbeveling toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg (TK, 3527)