EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68) (36.127); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over het voorstel voor een Dataverordening (EK, D). .

10 november 2022

Bijlage