Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (TK, 3544)