Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023); brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris F&B over uitvoering tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit (EK 29.023 / 22.112, V)