Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening verbod producten gemaakt met dwangarbeid (Kamerstuk 22112-3537) (TK, 3554)