Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 december 2022 (EK, ET). .

2 december 2022

Bijlage