Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief commissie; Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023 (TK, 3575). .

15 december 2022